Referenc lista

Mnoge naše zadovoljne partnere možete pogledati ispod

Mašinski radovi


montaža tehnološke opreme:


- APATINSKA PIVARA AD,Apatin

- NIKŠIĆKA PIVARA AD, Nikšić

- PIVARA ZAJEČAR AD, Zaječar

- VALJEVSKA PIVARA AD, Valjevo

- SOMBOLED DOO, Sombor

- TUZLANSKA MLJEKARA, Tuzla

 

Energetika:


- KOSMOS AD, Banja Luka

- FABRIKA ŠAVNNIH CIJEVI, Derventa

- APATINSKA PIVARA AD, Apatin

- KLINIČKI CENTAR, Banja Luka

- RAFINERIJA NAFTE INA, Sisak

- RAFINERIJA ULJA INA, Rijeka

- ZAGREBAČKE TOPLANE, Zagreb

- TERMOELEKTRANE „NIKOLA TESLA“,Obrenovac

 

Punionice vode i sokova:


- KNJAZ MILOŠ AD, Aranđelovac

- VITINKA AD, Kozluk

- PLANINKA AD, Prolom Banja

- PALANAČKI KISELJAK,Smederevska Palanka

- ROPUŠNICA, Kolašin

- BUKOVICA, Žabljak

- DROGA KOLINSKA, Ljubljana

- ARGETA DOO, Sarajevo

- PERUTNINA PPS, Srbac

Čelične konstrukcije:


- FABRIKA LIMENKI, Zemun

- FABRIKA ŠAVNIH CIJEVI, Nova Pazova

- FABRIKA PANELA TRIMO, Šimanovci, Beograd

- DUVANSKA INDUSTRIJA BITOLA, Makedonija

- CINKARNA, Inđija

- FIJAT AUTOMOBILI SRBIJA, Kragujevac

 

Spisak izvedenih projekata d.o.o. NEOMET, Prijedor


APATINSKA PIVARA AD, Apatin

- montaža linija za punjenje piva u boce i buriće

- montaža linija za punjenje piva i soka u PET ambalaži

- montaža linija za filtraciju piva

- montaža i povezivanje ležnih i pritisnih tankova

- montaža varionice- montaža sistema za hlađenje

- montaža postrojenja za pripremu vode

- montaža sistema za mliječno kiseljenje

- montaža i povezivanje fermentora

- montaža sistema za proizvodnju i razvod CO2

- rad na redovnom održavanju tehnoloških cjevovoda i tehnološke opreme

- montaža tehnološke opreme i tehnoloških cjevovoda za NH3 hlađenje

- montaža tehnološke opreme i tehnoloških cjevovoda za hlađenje glikolom

- rekonstrukcija kotlarnice i montaža ekonomajzera- montaža sistema za transport slada

 

NIKŠIĆKA PIVARA AD, Nikšić

- montaža postrojenja za automatski transport slada

- montaža i povezivanje ležnih i pritisnih tankova

- montaža stabilne mreže u hladnom bloku pivare

-montaža sistema za pranje punjača

- montaža sistema za dearizaciju vode

 

PIVARA ZAJEČAR AD, Zaječar

-montaža stabilne mreže i povezivanje tankova za fermentaciju piva

-montaža varionice piva- VALJEVSKA PIVARA AD, Valjevo

- montaža linije za filtraciju piva

 

SOMBOLED DOO, Sombor

- montaža tehnološke opreme i tehnoloških cjevovoda

- rad na redovnom održavanju tehnoloških cjevovoda i tehnološke opreme

- montaža linije za proizvodnju sira

 

TUZLANSKA MLJEKARA, Tuzla

- montaža tehnološke opreme i tehnoloških cjevovoda

- montaža i povezivanje CIP-a 


KNJAZ MILOŠ AD, Aranđelovac

- montaža linije za punjenje voćnih sokova - montaža tehnološkog razvoda vode 

- montaža linije za pasterizaciju


VITINKA AD, Kozluk

- montaža linije za punjenje vode sa svim pripadajućim tehnološkim cjevovodima

- montaža linije za pranje


PLANINKA AD, Prolom Banja

-montaža linije za punjenje vode u PET ambalažu

- montaža postrojenja za pripremu i punjenje soka 


PALANAČKI KISELJAK,  Smederevska Palanka

- montaža linije za tehničku pripremu vode 


ROPUŠNICA, Kolašin

- montaža tehnološke linje za punjenje vode u PET ambalažu sa svim   pripadajućim tehnološkim cjevovodima


BUKOVICA, Žabljak

- montaža tehnološke linje za punjenje vode u PET ambalažu sa svim   pripadajućim tehnološkim cjevovodima


DROGA KOLINSKA, Ljubljana

- montaža tehnološke opreme i tehnoloških cjevovoda 


ARGETA DOO, Sarajevo

- montaža sistema za hlađenje


PERUTNINA PPS, Srbac

- montaža sistema za hlađenje


KOSMOS AD, Banja Luka

- remont parnih kotlova 


FABRIKA ŠAVNNIH CIJEVI, Derventa

- remont parnog kotla 


KLINIČKI CENTAR, Banja Luka

- izrada, zamjena podnih grejača i štedne grijalice u mazutnom rezervoaru


RAFINERIJA NAFTE INA, Sisak

- izrada i montaža tehnoloških cjevovoda


RAFINERIJA ULJA INA, Rijeka

- izrada i montaža tehnoloških   cjevovoda

- montaža čelične konstrukcije 


ZAGREBAČKE TOPLANE, Zagreb


TERMOELEKTRANE „NIKOLA TESLA“, Obrenovac


FABRIKA LIMENKI, Zemun


FABRIKA ŠAVNIH CIJEVI, Nova Pazova

- montaža čelične konstrukcije


FABRIKA PANELA TRIMO, Šimanovci, Beograd

- montaža čelične konstrukcije


CINKARNA, Inđija

- montaža čelične konstrukcije i tehnološke opreme


FIJAT AUTOMOBILI, Kragujevac, Srbija

- montaža čelične konstrukcije


  • neomet
  • neomet
  • neomet
  • neomet
  • neomet